Go Global

Zwiększenie skali komercjalizacji Innowacyjnego Systemu Zabezpieczenia Marki Origintag HF poprzez ekspansję na rynek włoski, francuski i brytyjski.

Zapytanie ofertowe nr 01/2016
Dotyczące opracowania oraz sporządzenia dokumentu strategii internacjonalizacji produktu “Innowacyjny System Zabezpieczenia Marki Origintag HF” na rynki: Francja, Włochy, Wielka Brytania.

Zapytanie ofertowe nr 01/2016
[pdf]
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/2016
[pdf]
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/2016
[pdf]

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2016

Dotyczące zakupu usług szkoleniowych w zakresie wymogów prawnych i kulturowych rynków: włoskiego, francuskiego i brytyjskiego oraz szkolenia w zakresie przygotowania oferty Origintag HF do negocjacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Zapytanie ofertowe nr 02/2016
[pdf]
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/2016
[pdf]
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 02/2016
[pdf]

 

Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi na rynkach: Francja, Wielka Brytania i Włochy oraz identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych na wybranych rynkach.

Zapytanie ofertowe nr 03/2016
[pdf]
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 03/2016
[pdf]
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 03/2016
[pdf]