Go to brand

Zwiększenie skali internacjonalizacji innowacyjnego systemu inteligentnych opakowań Origintag Smart Packaging poprzez uczestnictwo w programie promocji Go to brand.

Z radością informujemy, że nowy projekt spółki Origintag został zarekomendowany do dofinansowania w konkursie 3.3.3. “Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand“. Konkurs organizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

Celem realizacji niniejszego projektu jest zwiększenie skali komercjalizacji innowacyjnego systemu inteligentnych opakowań Origintag Smart Packaging poprzez uczestnictwo w programach promocji na wybranych przez Spółkę rynkach perspektywicznych, w celu promocji marki Origintag, która dzięki pozyskaniu dofinansowania w konkursie ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, promując tym samym Marki Polskiej Gospodarki. Dzięki realizacji niniejszego projektu, Spółka odniesie wymierne korzyści w postaci nawiązania długofalowych kontaktów biznesowych z pozyskanymi partnerami biznesowymi i potencjalnymi klientami na wybranych rynkach internacjonalizacji.Osiągnięcie zamierzonych celów pozwoli Nam na znaczne zwiększenie obszaru sprzedaży oferowanego produktu oraz co za tym idzie znaczne zwiększenie przychodów Spółki, szczególnie z działalności eksportowej.
 

Pozyskane środki pozwolą nam na zwiększenie skali komercjalizacji innowacyjnego systemu inteligentnych opakowań Origintag Smart Packaging poprzez uczestnictwo w programach promocji na wybranych rynkach perspektywicznych promując tym samym Markę Polskiej Gospodarki.
 

Wartość Projektu 673 300 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 504 975 PLN