Inteligentny rozwój

Origintag Sp.z o.o. pragnie poinformować, iż otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy Projektu pt. “Inteligentna sieć identyfikacji fizycznych produktów, ich łańcucha dostaw i badania interakcji z klientem końcowym w czasie rzeczywistym”.Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 367 054,15 zł, całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 275 995,51 zł, w czym wkład Funduszy Europejskich to 1 719 671,91 zł.

O projekcie

Celem głównym Projektu pt. “Inteligentna sieć identyfikacji fizycznych produktów, ich łańcucha dostaw i badania interakcji z klientem końcowym w czasie rzeczywistym” jest stworzenie technologii opartej na zintegrowanych tagach (dalej: znacznikach, tagach hybrydowych) UHF (ang.Ultra High Frequency) + HF (ang.High Frequency), która stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie producentów/dystrybutorów w zakresie kontroli procesu dostawy produktów (od etapu produkcji, przez logistykę, dystrybucję aż po zużycie produktu przez klienta końcowego) oraz kontaktu z konsumentem końcowym.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki badaniom nad możliwością połączenia różnych częstotliwości znanych z RFID (Radio-frequency identification): HF oraz UHF w jednym tagu tak, aby zaistniała możliwość zarówno jednoczesnego ich kodowania i szyfrowania, jak i odczytu zapisanych na nich danych bez wzajemnych zakłóceń. Wnioskodawca zamierza również stworzyć wirtualny znacznik (odpowiadający każdemu znacznikowi fizycznemu) oraz przeprowadzić badania nad jego zachowaniem w środowisku urządzeń podłączonych do inteligentnej sieci Internet of Things, a także potwierdzić działanie inteligentnej sieci i wirtualnego znacznika w warunkach operacyjnych oraz rzeczywistych przy współpracy z tagami hybrydowymi.

Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, głównie producentów z branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej, a także producentów artykułów luksusowych. Główną korzyścią dla odbiorców rozwiązania Wnioskodawcy będzie kompleksowe zwiększenie efektywności prowadzonej działalności poprzez:

  • uszczelnienie i kontrolę łańcucha dostaw co do jednej sztuki produktu;
  • kompleksową integrację procesów magazynowych, logistycznych i sprzedażowych;
  • zabezpieczenie produktów przed podrabianiem i kradzieżą (ochrona marki);
  • bezpośredni kontakt z konsumentem;
  • powiązanie produktu z klientem;
  • budowę baz danych typu “Big Data” dla klientów.

Konsumenci natomiast skanując (przy użyciu urządzeń mobilnych) tag umieszczony na produkcie otrzymają komunikat czy produkt ten jest oryginalny oraz otworzą sobie drogę do komunikacji z producentem.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapytaniami ofertowymi dotyczącymi opisanego Projektu:

Dostawa tagów RFID HF i RFID UHF


Usługa wykonania specjalistycznych badań starzeniowych,testów wyrzymałościowych oraz badań w komorze klimatycznej na dostarczonych przez zamawiającego tagach RFID HF połączonych z tagami RFID UHF w wersji wetinlay.


Wynajem maszyny konwertingowej w celu konwertingu tagów RFID HF z tagami RFID UHF (w wersji dryinlay) do poziomu wet inlay