Fundusze Europejskie

 

W związku z wieloma innowacyjnymi cechami usług i produktów jakie oferujemy już w zeszłym roku firma Origintag rozpoczęła starania związane z pozyskaniem dofinansowania unijnego na rozwój oraz tworzenie nowych rozwiązań z zakresu B+R.